www.justuslaw.com.tw
 

律師
E-mail: 
服務電話:(02) 2391-3808 分機:
 
   
 

   
 

   
經歷
  大通商務法律事務所實習律師/律師
最高法院法官助理(刑事庭)
台灣富士通股份有限公司Legal Counsel
常在國際法律事務所律師
   
個人著作
  《從股東地位論股權集中型股份有限公司之內部監控法制》,國立臺北大學法律學系碩士論文,2007年6月
   
 
服務地址: 10053 台北市忠孝東路二段948  
服務專線: 02-2391-3808
傳真專線: 02-2391-3828
COPYRIGHT© 2008 BY PRIMORDIAL LAW FIRM All RIGHTS RESERVED.